Fúzie, akvizície a reštrukturalizácie podnikov

Navrhneme pre Vás štruktúru transakcie, zrealizujeme právny audit (due diligence) a na základe jeho výsledkov navrhneme, či spripomienkujeme transakčnú zmluvu, poskytneme asistenciu a poradenstvo pri rokovaniach o zmluve a ostatných krokoch až po uzavretie transakcie.

V spolupráci s našimi transakčnými poradcami Vám môžeme asistovať aj pri výbere najvýhodnejšej ponuky či pri hľadaní vhodného cieľa Vašich akvizičných zámerov.

Máme skúsenosti s transakciami všetkých veľkostí, napríklad:

  • Právny audit a realizácia slovenskej časti transakcie, ktorej výsledkom bolo založenie spoločného podniku medzi významnými európskymi  vydavateľstvami;
  • Právne poradenstvo pre významného výrobcu a distribútora energií pri plánovanej akvizícii energetickej divízie spoločnosti Smrečina v Banskej Bystrici;
  • Príprava a realizácia vnútro skupinovej fúzie pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti IT outsourcingu;
  • Právne poradenstvo pri rokovaniach o založení česko-slovenskej joint-venture v oblasti priemyselných stavieb.
   
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©