Pracovné právo

Pracovné právo je striktne regulované a obsahuje množstvo kogentných ustanovení. Bezproblémové zvládanie pracovnoprávnej agendy preto  vyžaduje dobrý prehľad v zákonníku práce a jeho vzťahu k ostatným právnym predpisom.

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti pracovného práva, vrátane návrhov vzorových, či individuálnych pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, či iných pracovnoprávnych dokumentov upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov a prepúšťaní zamestnancov, vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní ako aj poradenstvo v otázkach ochrany súkromia a osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch.

Spolupracovali sme okrem iného na týchto projektoch:

  • poradenstvo v otázkach ochrany dát a súkromia pri vnútro firemnom audite v nadnárodnej IT spoločnosti;
  • príprava rámcovej zmluvy o požičiavaní zamestnancov pracovnou agentúrou;
  • posúdenie otázok ochrany osobných údajov pri zavedení interného systému oznamovania porušení predpisov (whistleblowing);
   
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©