Právo hospodárskej súťaže a protimonopolné právo

Transakcie väčšieho rozsahu, akékoľvek dohody a zmluvy s konkurentmi, ako aj mnohé zmluvy s distribútormi často vyžadujú posúdenie z hľadiska súladu s protimonopolným právom.  Sme pripravení poskytnúť Vám právnu radu pri príprave zmlúv či transakcií ako aj zastupovať Vás v konaniach pred príslušnými orgánmi a súdmi.

Naše skúsenosti zahŕňajú:

  • oznámenia koncentrácií a zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR    
  • poradenstvo zahraničnému klientovi z oblasti kozmetiky pri jednom z prvých protimonopolných urovnaní na Slovensku;
  • účasť na hĺbkovom právnom audite pre významného českého výrobcu stavebných materiálov a následné právne poradenstvo v súvislosti s predchádzaním porušovaniu slovenských a európskych predpisov o ochrane hospodárskej súťaže;     
  • právne poradenstvo významnému slovenskému výrobnému podniku pri navrhovaní a implementácii rozsiahleho programu dodržiavania práva s dôrazom na otázky zneužívania dominantného postavenia;
  • Právne poradenstvo a zastupovanie pri vyšetrovaní porušení protimonopolného práva (tzv. Dawn Raids);
   
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©