Právo obchodných spoločností a obchodné zmluvné vzťahy

Našim klientom sme pripravení poradiť pri zakladaní, či reštrukturalizácii ich podnikania, od voľby právnej formy spoločnosti a jej založenia, cez poradenstvo a prípravu dokumentácie pre zasadania valných zhromaždení či iných orgánov spoločnosti, až po komplexné reštrukturalizácie skupín spoločností vrátane vnútroštátnych či medzinárodných fúzií a premien právnej formy spoločností.

Pri uzatváraní obchodných zmlúv je našou úlohou zabezpečiť aby zmluvy dôsledne chránili práva a nároky klienta a aby vďaka jednoznačným formuláciám predchádzali sporom.

Pripravíme návrhy vašich zmlúv alebo spripomienkujeme návrhy protistrany a zastupujeme alebo asistujeme klientom pri osobných rokovaniach o zmluvách.

Naše skúsenosti zahŕňajú okrem iného:

  • údržba spoločnosti (corporate maintenance) pre pobočky viacerých nadnárodných spoločností, zahŕňajúca napr. prípravu všetkých potrebných rozhodnutí spoločníkov, zapísanie zmien spoločnosti a dodržiavanie iných povinností voči obchodnému registru a pod.  
  • právne poradenstvo klientovi z oblasti private equity pri návrhu a vyrokovaní preklenovacích a subordinovaných úverových zmlúv pre projekt solárnej elektrárne;
  • revízia a úprava systému klientských a licenčných  zmlúv pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti IT služieb;
   
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©