Advokátski koncipienti

 

Mgr. Mária Kadáková

Mária Kadáková ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012. V rokoch 2010 – 2011 absolvovala študijno-pracovný pobyt v Austrálii zameraný na obchodnú angličtinu. Už počas štúdia pôsobila niekoľko rokov vo významnej českej advokátskej kancelárii Havel, Holásek & Partners a v špecializovanej finančnej spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko. Od roku 2012 vykonáva prax advokátskeho koncipienta.

Počas svojej doterajšej právnej praxe Mária získala skúsenosti z viacerých oblastí práva, najmä z  práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností, obchodných zmluvných vzťahov,  práva duševného vlastníctva a pracovného práva.

Okrem rodnej slovenčiny hovorí plynulo po anglicky a má pasívnu znalosť nemčiny.

 
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©